Προχωρά η επισκευή του κολυμβητηρίου Σύρου – Ορίσθηκε ο ανάδοχος του έργου

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ανακηρύχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης του δημοτικού κολυμβητηρίου Σύρου».

Αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 215.000 ευρώ, ενώ στο διαγωνισμό μειοδότησε η εταιρία ERGOLAND Ε.Π.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 25%.

Το έργο αφορά τη συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία χρήζουν παρεμβάσεων, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών άθλησης και την αναβάθμισή τους, με κύριο στόχο το αθλητικό όφελος που θα προκύψει για τους ίδιους τους αποδέκτες των ενεργειών αυτών, δηλαδή τους χρήστες του κολυμβητηρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: